TRUYỀN TRẮNG NHẬT BẢN

3,000,000VNĐ

GIÁ SẢN PHẨM

  • Lẻ:       3.000.000/ Hộp
  • 3 Bộ:   2.700.000/ Hộp
  • 10 Bộ: 2.400.000/ Hộp
  • 30 Bộ: 2.100.000/ Hộp